Čt 10. 9. – bike
18 st. Zataženo, po drobném deštíku je vlhko
40 km
3 – Dave, Frka, Edli
Zima ani mokro není, přesto je bikerů na Rantlu k pohledání. Ale tři už je balík a Dave má
novou trasu do vnitrozemě. Až Veřechov nevěřím, že bychom dali, tím směrem ale jedem.
Po cyklostezce do Chmelné, asfalt je pod stromy ještě mokrý, kolem kravína bočíme
doprava a kamenitá polňačka je suchá, dole tráva zase mokrá a pekně to stříká.
Vzpomenu si na segment od Podmokelského potoka vzhůru na Čimelice a zapínám
Stravu. Nahoře kluci čekají chtěje jet k jezírku, Dave mě však upozorní, že lovení KOMu
končí až 100 m za vrcholem, tak šlapu dál, až nakonec všichni dojedem do Čimic. Odtud
po staré na Žichovce, u Benešova mlýna to ale dáme vpravo a vyjedem na hřebínek k
Domorazu a je to nejparádnější kus cesty. Do Nezamyslic to nejde jinak než po silnici, za
bytovkou nás však čeká další polňačka nejdřív do Kejnic a pak až do Kalenic. Odtud
kousek jedem po asfaltu, kde jsme na silničkách šlapali v úterý, protože cesta za
třeŠnovou alejí je tam bohužel zaoraná. Stejně pak musíme odbočit na oranici a je
zajímavé, že se za našimi biky práší… Byl to dnes jen jemný povrchový deštík. Lesem
nakonec opravdu sjíždíme až do Veřechova a odtud přes statek Karlov na sedlo nad
Hejnou. K ní se spustíme po asfaltu a Koznik objedeme zprava. Dave tam má pěknou
zkratku ze žlutý značky lesem, trochu zarostlé, ale k Panskému ryniku přijedem dobře z
druhé strany. Ze Žichovic dáme ještě Čimické jezírko s luxusní maringotkou a DH zkratka
na cyklostezku lesním úvozem není vůbec špatná. Nabudí zřejmě i Dave jenž neodbočí do
plánovaných Čimic a jede s námi až do Su na nádraží. S Frka ještě prubneme staďák, tam
nikdo a už se tmí, tak to rozpouštíme.