Čt 4. 6. – bike
21 st. Zataženo před frontou
5 – Dave, Jidl, Jije, Zdka, Edli
43 km
Dopoledne drobně pršelo, ale cesty stačily vyschnout. Další déšť se dle radaru sunul, ale
měli bychom to stihnout… Někteří asi vyměkli, a proto nás bylo pět. Navrhuji novou a
nejkratší cestu na Pájovy kapličky u Paští. Jedeme přes Mouřenec a je teplo… Závoru u
brodu si pletu v první chvíli s Dlouhánem, který jel po cestě (a ostatní po stezce). Je to ale
vyvrácená závora a Dlouhán nikde. Chvíli jedem, pak se vracíme, ale nic. Dlouhán byl
však rychlejší a vrací se k nám. Zřejmě zakleté místo… Přes středověký mostík stoupáme
přes louky k haciendě u Palvínova a po cestě do Vatětic a odtud lesem a loučkou do
kouzelného Mirkova. Pak přes Štěpanice po asfaltu do Zalužic a odtud výživně stoupáme
do sedla mezi Křemelnou a Radkovským vrchem. Nezastavujem a rovnou se spouštíme
ke strašidelnými pověstmi opředenému Jaglmuhle u Wunderbachu, o kterém se zmiňje
paní Malá: Stavba je relativně zachovalá, přestože mlýn vyhořel už v roce 1900!
Vyhoupnem se na vrstevnicovou nad bývalou Lužnou a napojíme se na naší známou
kapličkovku – u první se nemůžeme nevyfotit a přes varovně zdvižený Dlouhánův prst
jedeme pěknou cestou ke druhé. Dlouhánovi se jede nakřivo ( ale nepil) a u druhé kaple
zjišťuje prasklou ližinu sedla… Rychlým DH po staré kamenité serpentýně k mostu se ale
musíme spustit všichni a nakonec s námi stoupá i na Opolenec. Dole v Radešově ještě
Zdka dofukuje ušlé přední kolo a jedem na KOM. V Opolenci začínají lechtat kapky, ale
DH lesem zvládneme ještě za sucha (i skalka byla dobrá :-). Dále dešťem, který jde a je
stále teplo. Až na Rantlu v Sušici začíná lejt…

Ed.